• banner-wel-in-je-vel-16-
 • banner
 • Banner
 • Banner
 • banner
 • banner
 • banner
 • Banner
 • banner
 • banner
 • Banner
 • banner
 • banner

 

160608 affiche gevoelens BSC V2

We staan dit jaar stil bij hoe we ons voelen op school. We beseffen dat kinderen, maar ook juffen en meesters zich niet altijd goedvoelen op school. We vinden dat de zorg voor leerlingen en leerkrachten extra onze aandacht vraagt. Enkel een leerkracht die zich goed voelt, kan zorg dragen voor het wel-in-je-vel van zijn leerlingen. Met dit jaarthema willen we de uitdaging aangaan. 

Een “wel-in-je-vel-school” is een school waar iedereen zich op elk moment bewust is van het belang en de waarde van ‘zich goed voelen’ op school. ‘Goed’ kan daarbij vervangen worden door ‘veilig’, ‘blij’, ‘gewaardeerd’, ‘welkom’, ‘gehoord’, ‘ontspannen’, enz. Als kinderen en leerkrachten zich wel-in-hun-vel-voelen, is dat de basis om te komen tot leren en ontwikkelen. Het is trouwens de belangrijkste basis van preventie en zorg. 

Als dit geen mooi uitdaging is! 

 

Papa's in de turnles & op het ijs

Er zijn wel honderdtachtigduizend vaders
en daar zitten hele leuke bij. 
Maar de aller-, allerleukste vader
is toch die van mij!

Wat hebben wij een superpapa's! 
We amuseerden ons geweldig deze week. 

Wil je kijken hoe flink we samen gingen turnen en schaatsen?

 Klik hier 

    

  

Een terugblik op Carnaval 2017

 

Een paleontoloog op school? 

Wil je weten wat een paleontoloog is en of wij er op school hebben?

Kijk zeker naar het filmpje uit de klas van Josina.

 

 

 

37- dino's Josina kopie.jpg

4- dino's Josina kopie.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

68 dinos Josina kopie

21- dino's Josina kopie.jpg